Geen enkel kind in een vluchtelingenkamp

Stories

Al jaren maken wij ons grote zorgen om het lot van alleenreizende minderjarige vluchtelingen in Griekenland. Als één van de weinige organisaties die nog rechtstreeks toegang heeft tot de bewoners van de kampen op Lesbos en Samos, worden we dagelijks geconfronteerd met de erbarmelijke en schadelijke omstandigheden en de tekort schietende zorg waar een groot aantal alleenreizende kinderen binnen en buiten de vluchtelingenkampen mee te maken heeft. Met onze projecten en programma's leveren we al geruime een bijdrage aan het welzijn van deze kinderen. Maar de aantallen zijn voor iedereen overweldigend.

Griekenland kan het Europese migratieprobleem niet alleen oplossen en zou dat ook niet hoeven doen. Naast het bieden van essentiële hulp “on the ground”, staan we voor naleving van het solidariteitsmechanisme uit 2015/2016. Hierin worden alle EU-lidstaten opgeroepen hun verantwoordelijkheid te nemen in een eerlijke verdeling van de onevenredige last die een lidstaat ondervindt. Om die reden onderschrijven wij de oproep van Griekenland in november 2019 aan Europa voor een eerlijke verdeling van 2500 alleenreizende kinderen over de Europese lidstaten.

Wij geloven dat het project waarin wij genoemd worden, waarbij alleenreizende kinderen op een menswaardige manier in veilige "shelters” worden opgevangen en van waaruit zij begeleid worden in hun rehabilitatie en integratie, verlichting brengt. Ook dragen we andere initiatieven die gehoor geven aan de hulpvraag van Griekenland een warm hart toe. We kiezen er daarbuiten voor om geen politiek standpunt in te nemen en met alle partijen in gesprek te blijven.

Onze missie om in de ontwrichte situatie in Griekenland een bijdrage te leveren aan de humane opvang van vluchtelingen, gaat onverminderd door. Ons streven daarbij is: geen enkel kind in een vluchtelingenkamp.

More stories