Meet Tiny Fisscher: A passionate writer who travels the world through words

Stories

We believe that words have the power to heal. They have the power to re-create the world as we know it, transforming it into a better place for every human. Especially those on the move.

Tiny is an amazing writer. Every word she writes, she does it from her room which she calls ‘her sanctum’, located in the heart of her beloved city, Amsterdam. There, she travels the entire world through words.

In light of the World Refugee Day 2020 and as we continue to do our best to help enable our communities to have access to more dignified living conditions, we wanted to catch up with our friend Tiny and learn more about what inspires her as a writer and more so about her book ‘My year in a tent”. The second print of the book is now available via this link. Part of the revenues of this book will go towards organisations working with children in refugee camps, including Movement On The Ground.

Interview below in both Dutch and English languages.

MOTG: Vertel eens iets over jezelf, en waar je liefde voor verhalen vertellen is ontstaan. Tell us a little bit about yourself and how you fell in love with storytelling.

Tiny: Ik ben geboren in 1958 en woon al een jaar of veertig met veel plezier in Amsterdam. Ik ben getrouwd en heb een dochter die in 1986 geboren is. Mijn debuut verscheen in 1999 en sindsdien heb ik meer dan 50 boeken geschreven. Het is nooit mijn plan geweest om schrijver te worden, dat ontstond geleidelijk aan. Ik heb als kind altijd enorm graag gelezen én geschreven, maar dat laatste kwam pas echt op gang toen ik een jaar of 38 was. Op een dag vond ik mezelf terug achter een typemachine, en begon ik ineens kinderverhalen te schrijven. Na veel (achteraf gezien terechte) afwijzingen van uitgevers, zag één uitgever wel mijn schrijftalent en gaf me de opdracht tot het schrijven van verhalen voor een prentenboek. Zo begon dus mijn schrijverscarrière, waarnaast ik trouwens altijd ook altijd andere banen heb gehad. Ik ben overigens wel heel blij met een laptop, ik moet niet meer denken aan een typemachine! 

I was born in 1958 and to my great pleasure I already live for many years in Amsterdam. I’m married and have a daughter who was born in 1986. My debut as a writer was in 1999 and since, I have published more that 50 books. It was never my intention to become a writer. It happened pretty organically. From my early age I’ve been an eager reader and writer. I was 38 years old when things got more and more serious and I found myself writing children stories. After several rejections, a publisher to whom I’d sent my work did acknowledge my talent and let me write new stories for a picture book. That is how I started as an author whilst I continued to do other jobs on the side. Now I'm extremely happy with a laptop, by the way, and wouldn’t go back to using a typewriter!

 

MOTG: Hoe kwam je op het idee om ‘Mijn jaar in een tent’ te schrijven? How did you come up with the idea to write 'Mijn jaar in een tent’ (My year in a tent)?

Tiny: Ik zag een filmpje op het jeugdjournaal over een Belgisch meisje dat al een jaar lang voor haar lol in een tent in de achtertuin sliep. ‘Mijn jaar in een tent’, wat een geweldige titel voor een boek, dacht ik. Maar daar moet dan nog wel een goed verhaal achteraan. Het duurde een hele tijd voordat ik een pakkend plot te pakken had. Tot ik een foto zag van twee broertjes in een vluchtelingenkamp. De oudste broer hield een teenslipper omhoog alsof dat een smartphone was waarmee hij een selfie maakte. Die foto bracht me op het idee om de hoofdpersoon van mijn boek in een tent te laten slapen om geld op te halen voor kinderen in vluchtelingenkampen. Ik voegde aan het plot toe dat het meisje bang is aangelegd en heel afgelegen woont, dus daar had ik een mooie extra verhaallijn mee te pakken. Ze wil met deze actie namelijk ook haar eigen angsten zien te overwinnen, twee vliegen in één klap. 

I saw a movie on the children news program about a Belgian girl who had already spent a year in a tent in the backyard. ‘My year in a tent’, what a cool book title, I thought, but then what? I needed a good plot and it took quite a while before I finally came up with an idea. That happened when I saw a picture of two young brothers in a refugee camp. The eldest held a flip-lop in his hand as if it were a mobile phone with which he made a selfie. That’s it, I thought, my main character will be a girl who is going to sleep in a tent to collect money for children in refugee camps! I added to the plot that the girl suffers from anxiety and lives in a remote place, which gave the book a wonderful extra storyline. Two birds with one stone: raising money for children in refugee camps and trying to conquer her own fears. 

 

MOTG: In welke drie woorden zou je het boek willen omschrijven? In three words, how would you describe the book?

Ontroerend, spannend, hoopvol.

Moving, exciting, hopeful.

 

MOTG: Waarom wilde je dit verhaal gebruiken om bewustwording te kweken over de situatie waar vluchtelingen momenteel mee te maken hebben? Why did you want to use this story to raise awareness of the current situation faced by refugees?

Tiny: Ik vind het heel belangrijk dat kinderen die in een veilig land als Nederland opgroeien, zich ervan bewust zijn dat dit niet vanzelfsprekend is voor ieder kind. Dat er kinderen zijn die in heel andere omstandigheden opgroeien, en dat je je zegeningen mag tellen als je ergens woont waar niet je leven voortdurend in gevaar is. Daarnaast wil ik bewustwording bijbrengen dat je als individu wel degelijk verschil kunt maken, al is het op kleine schaal. Alle beetjes helpen!

I think it’s very important that children that grow up in a safe country like Holland are fully aware of the fact that this is not the case for every child. That many children grow up in very different circumstances and that you may count your blessings if you’re living in a place where your life isn’t in constant danger. Other than that I want to raise awareness of the fact that also as an individual you can make a difference. Even if it’s on a small scale. Every bit counts!

 

MOTG: Hoe zie jij de toekomst van de vluchtelingencrisis in Europa? How do you see the future of the refugee crisis in Europe?

Tiny: Ik heb er een hard hoofd in dat deze crisis in afzienbare tijd opgelost zal worden. Europese regeringen doen niet genoeg om het tij te keren en werken daarin ook niet voldoende samen. Europa schijnt steeds vaker te denken dat mensen terugsturen de oplossing is, maar dat zal de ellende alleen maar verergeren. Er moeten structureel oplossingen komen, maar ik zie daartoe niet voldoende politieke bereidheid. Integendeel, als je kijkt naar de verschuiving naar (ultra)rechts van de afgelopen jaren. Ik vind die ontwikkeling bijzonder verontrustend. Maar ik vind het wel hartverwarmend en zeer hoopgevend dat zo veel organisaties en vrijwilligers wereldwijd zich zó inzetten voor vluchtelingen. Wat een helden. 

I have a hard time believing that this crisis will be solved in the near future. In my opinion, European governments aren't doing enough and not working together to tackle the problem. Europe thinks that sending people back will solve the problem, but at the end of the day, this is only going to worsen things. We have to find solutions, but I don’t sense enough political willingness. On the contrary, looking at the political shiftings towards the (far)right in the last couple of years. I find that pretty disturbing. That said, I find it heartwarming and very encouraging that so many organisations and volunteers worldwide are so committed to helping refugees in every way they can. In my eyes, these are Heroes. 

 

MOTG: En nu? Wat zijn je wensen met betrekking tot dit boek en ben je al bezig met nieuw werk? What's next? What are your hopes for this book and do you have any other books in the works?

Tiny: Ik hoop dat dit boek heel veel lezers vindt, niet alleen kinderen maar ook volwassenen die met kinderen werken of leven. Vluchtelingenproblematiek is een belangrijk aspect van het boek, maar het gaat net zo goed over angsten overwinnen, doorzetten, jezelf mogen zijn, tolerantie, compassie en hoe je andere mensen kunt helpen zonder jezelf uit het oog te verliezen. Ik behandel behoorlijk pittige onderwerpen, maar door mijn nuchtere schrijftoon is het toch een licht en hoopvol boek. Meester Sinan, losjes gebaseerd op journalist Sinan Can, is voor mij een belangrijke sleutelfiguur in het boek. Hij is een echte verhalenverteller, en door die verhalen geeft hij kinderen de kans om over zichzelf en de wereld om hen heen na te denken. 

En bezig met nieuw werk: altijd. Dit najaar komen er twee prentenboeken uit voor jongere kinderen, en voor volgend jaar staan er ook alweer twee titels op stapel. 

I hope the book will get to reach a large audience, not only children but also adults who live or work with children. The refugee crisis is an important topic in this book, but it is also about conquering your fears, perseverance, tolerance, compassion and how you can help other people without losing sight of yourself. I deal with pretty tough topics, but my down-to-earth writing tone of voice makes it a light and hopeful book. Master Sinan, in a way inspired from journalist Sinan Can, is in my opinion also a key character. Through his vivid storytelling, he gives children the chance to reflect upon themselves and the world they live in. 

And working on new books? always! This fall two picture books for younger children will be published whilst two others are in the pipeline for the coming year.

More stories